Κατηγορίες
Ερωτικές

άστρο στον ουρανό σου

Ήθελα να μουνα μικρό
άστρο στον ουρανό σου,
ευχή να κάνεις να χαθώ
για χάρη των ματιών σου