Κατηγορίες
Ερωτικές

Στα μάτια σε ζωγράφισα

Στα μάτια σε ζωγράφισα
και δεν θα ξανακλάψω
να μη χαθείς να σε θωρώ
όπου και να κοιτάξω.