Τέλος

Τέλος, μα κάνω μια ευχήστα σύννεφα τη στέλνω,να μη … υπόλοιπη >>>

Οι αναμνήσεις

Οι αναμνήσεις οι καλές στο νου θα συναντιούνται,θα φέρνουνε … υπόλοιπη >>>

Ίσως

Ίσως να μη σου φτάνω εγώγιατί πολλά ζητούσες,μα θα … υπόλοιπη >>>

Ήσουν ελπίδα

Ήσουν ελπίδα στην καρδιάκαι τώρα μια απλή σκέψη,φταίω εγώ … υπόλοιπη >>>

το σ’ αγαπώ

Πολλοί είπανε το σ' αγαπώκι ας μη το εννοούνε,μα … υπόλοιπη >>>

Ρώτησα τ’ άστρα

Ρώτησα τ' άστρα τ' ουρανούμα δε μ' αποκριθήκαν,ευχές που … υπόλοιπη >>>

Ευχές κι αγάπη

Ευχές κι αγάπη στέλνω σουνα 'ρθούνε να σε βρούνε,χρόνια … υπόλοιπη >>>

Για τη μάνα

Πάντα στις δύσκολες στιγμέςτο όνομα φωνάζειςτης μάνας που σε … υπόλοιπη >>>

Πάντα

Πάντα ν' αφήνεις ανοιχτήφως μου,την αγκαλιά σου,να βρίσκει τόπο … υπόλοιπη >>>

Ο πόνος μου

Ο πόνος μου ξεχείλισεκαι μ' έκανε κομμάτιακι η μόνη … υπόλοιπη >>>

Πρωτομαγιά

Και φέτος την Πρωτομαγιάη φύση όλη γιορτάζεικι εύχομαι όλη … υπόλοιπη >>>

Τη ζέστη

Τη ζέστη και τη μυρωδιάπου δίνεις στο κορμί μου,όλα … υπόλοιπη >>>