όταν πεθάνω….

όταν πεθάνω πέστε της μην έρθει να με κλάψει … υπόλοιπη >>>

τα γαλανά τα μάτια σου…

τα γαλανά τα μάτια σου σπίθες φωτιές πετάνε και … υπόλοιπη >>>

o βουλευτής

ωσάν τον ψεύτη βουλευτή ψευτιές μου κοπανίζεις αν μ’ … υπόλοιπη >>>

είσαι το φάρμακό μου…

σε κάθε αρρώστια μου εσύ είσαι το φάρμακό μου … υπόλοιπη >>>

…γιατί σ αγάπησα πολύ…

Ειδωλολάτρης άπιστος κατάντησα για σένα γιατί σ αγάπησα πολύ … υπόλοιπη >>>

…το νησί που αγαπώ….

Εγώ δεν είμαι κρητικός ειμαι απ’ τη Σαλονίκη μα … υπόλοιπη >>>

με πίκρανες….

Με χώρισες, με πίκρανες, φαρμάκι μού΄χεις δώσει, κι ο … υπόλοιπη >>>

μαύρο πουλί

όταν θα δώ μαύρο πουλί ποτέ δεν το σκοτώνω … υπόλοιπη >>>

αντίλαλος

τόπος που κάνει αντίλαλο πλυθένει τον καημό μου γιατί … υπόλοιπη >>>