Ω! τη παντέρμη τη ζωή

Ω! τη παντέρμη τη ζωήήντα λογιός γυρίζειπω πέρας να … υπόλοιπη >>>

Τη κολασμένη

Τη κολασμένη τζη ψυχή ο χάρος δε τη παίρνειγια … υπόλοιπη >>>

Ο άντρας

Ο άντρας που 'ναι δυνατός όπου κι αν επροβάλει … υπόλοιπη >>>

Όπου ‘ναι γλέντι

Όπου ναι γλέντι και χαρά γυρίζω το τιμόνι θωρεί … υπόλοιπη >>>

Αετός

Καπετανιά, παλικαριά κι ό,τι ομορφιά υπάρχεισε πέντε γράμματα ΑΕΤΟΣαυτή … υπόλοιπη >>>

Η λεβεντιά

Αντιλαλούνε τα βουνά φωνάζει ο Ψειλορήτης η λεβεντιά γεννήθηκε … υπόλοιπη >>>