Για ένα λόγο αγαπώ

Για ένα λόγο αγαπώ μόνο τον εαυτό μου που … υπόλοιπη >>>

Λόγια του ανέμου έδωσα

Λόγια του ανέμου έδωσα γλυκιά μου να στα φέρει … υπόλοιπη >>>

είσαι το δάκρυ τση χαράς

είσαι το δάκρυ τση χαράς το τέλος κάθε πόνου.. … υπόλοιπη >>>

στου χωρισμού σου τη πληγή

στου χωρισμού σου τη πληγή φάρμακο δε θα βάλω.. … υπόλοιπη >>>

Μή φοβηθείς στο μνήμα μου

Μή φοβηθείς στο μνήμα μου, αν κουνηθεί το σώμα … υπόλοιπη >>>

Μην φοβηθείς αν αισθανθείς

Μην φοβηθείς αν αισθανθείς βάρος στην αγκαλιά σου κουράστηκε … υπόλοιπη >>>

Αν νιώσεις ένα άγγιγμα

Αν νιώσεις ένα άγγιγμα αληθινό να μοιάζει μην φοβηθείς … υπόλοιπη >>>

Αν αισθανθείς

Αν αισθανθείς στον ύπνο σου το δάκρυ να κυλίσει … υπόλοιπη >>>

Μορφή δική σου

Μορφή δική σου προσπαθώ στο δάκρυ μου να δώσω … υπόλοιπη >>>

Άγγελος

Τσ’ αγγέλους σου καμιά φορά Θεέ μου ανέ μετρήσεις … υπόλοιπη >>>