Κατηγορίες
Ερωτικές

Για ένα λόγο αγαπώ

Για ένα λόγο αγαπώ μόνο τον εαυτό … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Ερωτικές

Λόγια του ανέμου έδωσα

Λόγια του ανέμου έδωσα γλυκιά μου να … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Ερωτικές

Πέφτουν τα αστέρια τα ουρανού

Πέφτουν τα αστέρια τα ουρανού και κάνω … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Ερωτικές

είσαι το δάκρυ τση χαράς

είσαι το δάκρυ τση χαράς το τέλος … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Χωρισμός

στου χωρισμού σου τη πληγή

στου χωρισμού σου τη πληγή φάρμακο δε … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Θάνατος

Μή φοβηθείς στο μνήμα μου

Μή φοβηθείς στο μνήμα μου, αν κουνηθεί … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Ερωτικές

Μην φοβηθείς αν αισθανθείς

Μην φοβηθείς αν αισθανθείς βάρος στην αγκαλιά … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Ερωτικές

Αν νιώσεις ένα άγγιγμα

Αν νιώσεις ένα άγγιγμα αληθινό να μοιάζει … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Ερωτικές

Έχεις φτερά μα έχω κι εγώ

Έχεις φτερά μα έχω κι εγώ κι … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Ερωτικές

Αν αισθανθείς

Αν αισθανθείς στον ύπνο σου το δάκρυ … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Καημός

Μορφή δική σου

Μορφή δική σου προσπαθώ στο δάκρυ μου … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Ερωτικές

Άγγελος

Τσ’ αγγέλους σου καμιά φορά Θεέ μου … υπόλοιπη >>>