Βάσανα

Από τα βάθη της καρδιάς Θε΄μου παρακαλώ σε Για … υπόλοιπη >>>

καημος

Την μοναξιά΄καμα αργαλειό μυτόχτενα το χρόνο και ξομπλιαστή περαματώ … υπόλοιπη >>>

Βασανα

Τα Βάσανα με θρέφουνε και οι καημοί με ζούνε … υπόλοιπη >>>

Σε μιά ψεύτρα

Σ΄ αγάπησα και ήτανε οι ελπίδες μου μεγάλες μα … υπόλοιπη >>>

Γιά μιά ψεύτρα

Φαίνεται πως ξεχώρισες μες στο νερό το δάκρυ κι … υπόλοιπη >>>

Σε μιά ψεύτρα

Άν καταφέρεις στό νερό δάκρι να ξεχωρίσεις πάει να … υπόλοιπη >>>

Άντρας

Άντρας θα πει λόγο τιμής άντρας θα πει μια … υπόλοιπη >>>