Η πίκρα και ο πόνος

Ξερό χαράκι να γινώ ένα λεπτό το χρόνο να … υπόλοιπη >>>

Αν θα ποθάνω…

Αν θα ποθάνω και με δεις με ανοικτό το … υπόλοιπη >>>

Δε χάνονται τα όνειρα

Δεν χάνονται τα όνειρα όταν υπάρχει ελπίδα, υπάρχουν και … υπόλοιπη >>>

Ελπίδα για ανάσταση

Ελπίδα για ανάσταση κανείς δεν μου έχει δώσει όλοι … υπόλοιπη >>>

Της περηφάνιας το πουλί

Της περηφάνιας το πουλί σαν χτυπηθεί δεν κλαίει κοιτά … υπόλοιπη >>>

Πάει καιρός

Πάει καιρός που βρίσκομαι στην φυλακή του πόνου με … υπόλοιπη >>>

Σαν τα βουνά τσι θάλασσας

Σαν τα βουνά τσι θάλασσας που είναι βαθειά κρυμμένα … υπόλοιπη >>>

Στο αργαστήρι τσι καρδιάς

Στο αργαστήρι τσι καρδιάς καινούρια αγάπη στένω και τσι … υπόλοιπη >>>

Σαν το νερό στον ποταμό

Σαν το νερό στον ποταμό τρέχουν τα δάκρυα μου … υπόλοιπη >>>

Στέλνω την σκέψη μου

Στέλνω την σκέψη μου να ΄ρθεί κοντά σου αυτό … υπόλοιπη >>>