Κάθε αυγή παρακαλώ

Κάθε αυγή παρακαλώ τον ήλιο να αργήσει και λίγο … υπόλοιπη >>>

Γκρεμίζω πάλι όνειρα

Γκρεμίζω πάλι όνειρα κι έχει ο ουρανός γεμίσει σκόνη … υπόλοιπη >>>

Ήταν αιτία που ‘θαψα

Ήταν αιτία που ‘θαψα όλα τα όνειρα μου και … υπόλοιπη >>>

ο ύπνος περιφέρετε

ο ύπνος περιφέρετε στα βλέφαρα μου επάνω κλείνω τα … υπόλοιπη >>>

Μ’ ένα φτερό δεν πέταξε

Μ’ ένα φτερό δεν πέταξε ποτέ πουλί κανένα κι … υπόλοιπη >>>

Στο πιο μεγάλο μου όνειρο

Στο πιο μεγάλο μου όνειρο μνημόσυνο ετοιμάζω κι όμως … υπόλοιπη >>>

Αγάπης, όποιος δεν ένιωσε

Αγάπης, όποιος δεν ένιωσε το ρίγος στο κορμί του … υπόλοιπη >>>

Τη συμβουλεύω τη καρδιά

Τη συμβουλεύω τη καρδιά υπομονή να κάνει μετά το … υπόλοιπη >>>