Σε φίλησα και ο θεός

Σε φίλησα και ο θεός ίσως με τιμωρήσει γιατί … υπόλοιπη >>>

Αν κάποια συναισθήματα

Αν κάποια συναισθήματα μετρούνται με το κλάμα, πέρα απ’ … υπόλοιπη >>>

έξω από το παραθύρι σου

έξω από το παραθύρι σου γαρουφαλλιά ν’ ανθίζει κι … υπόλοιπη >>>

Σύννεφα μαύρα τση χαράς

Σύννεφα μαύρα τση χαράς ποιος έχει αντικρίσει, να ‘ρθεί … υπόλοιπη >>>