Κατηγορίες
Ζωή

Τη μοίρα μου

Τη μοίρα μου την προκαλώβάσανα να μου πέψει εγώ … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Καημός

Παρηγορώ τη σκέψη μου

Παρηγορώ τη σκέψη μου πού έχει μείνει μονή αφού … υπόλοιπη >>>