Στη σκοπιά

Με το ποτό στο χέρι μου και μάτια δακρυσμένα … υπόλοιπη >>>

Με μια φωτογραφία σου

Με μια φωτογραφία σου κρυμμένη στο σεντόνι και με … υπόλοιπη >>>