Κατηγορίες
Αστείες

ο κρόκος του αυγού

Φάε τον κρόκο του αυγού κι’εγώ το ασπριλάδι γιατί … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Διάφορες

μ’αρνήθηκες

Αρνί φαες κι’αρνήθηκες ρίφι και άφηκες με και του … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Ερωτικές

Άγγελος…

Θέλω να γίνω άγγελος κοντά σου να σημώσω κι … υπόλοιπη >>>