Κατηγορίες
Αστείες

Το σ’ αγαπώ

Το σ' αγαπώ εχαράξα στου τράγου το σκλαβέρι να … υπόλοιπη >>>