Μη μου μιλήτε

Μη μου μιλήτε για σεβντάκαλλιά 'χω να μου λείπειδεν … υπόλοιπη >>>

Δεν έχω τίποτα καλό

Δεν έχω τίποτα καλόνα δώσω σε κανέναάλλα κακά,άλλα λειψάχρησιμοποιημένα…… υπόλοιπη >>>

Μια μερακλίνα

Μια μερακλίνα κοπελιάέκλεψε την καρδιά μουκαι το θωρώ πως … υπόλοιπη >>>

Σαν φίλο

Σαν φίλο θα σε χαιρετώκι ας ξέρω πως δεν … υπόλοιπη >>>

Πρώτη βραδιά

Πρώτη βραδιά που χώρια σουκοιμάμαι μοναξιά μουφταίει γιατί ετρύπωσεσεβντάς … υπόλοιπη >>>

Το σ’ αγαπώ

Το σ' αγαπώ κατάντησελέξη συνηθισμένηπου μια φορά το λέγανελίγοι … υπόλοιπη >>>

Το σ’ αγαπώ

Το σ' αγαπώ καθημερνώςπάρα πολλοί το λένεμα είναι μόνο … υπόλοιπη >>>

Το σ’ αγαπώ

Το σ' αγαπώ  το είχανελέξη ευλογημένηκαι 'δα στο δρόμο … υπόλοιπη >>>

Στη σκέψη

Στη σκέψη είσαι θέμα μουστον πόνο μου η αιτίαστα … υπόλοιπη >>>

Κοίτα ψηλά

Κοίτα ψηλά στον ουρανόκαι διάλεξε ένα αστέρινα σου το … υπόλοιπη >>>

Το σχοινί

Σέρνεις και σέρνω το σχοινίμα' ναι σχοινί και σπάειμα … υπόλοιπη >>>

Ήλιε μου

Ήλιε μου και να κάτεχεςπόση ωδίνη φέρνειςστους δυστυχείς τσι … υπόλοιπη >>>