Ένα λάθος

Ούτε στιγμή δεν σκέφτηκα να φύγω να σ’ αφήσω … υπόλοιπη >>>

Λογισμέ μου

Ακούραστε μου λογισμέ πολλά λουλούδια κόψε στην αγκαλιά τσ’ … υπόλοιπη >>>

Ηθελα να μουνα

Ήθελα να μουνα Θεός στον ουρανό απάνω τις προσευχές … υπόλοιπη >>>

Διαθήκη

Τη τελευταία μου στιγμή θα κάμω διαθήκη να σου … υπόλοιπη >>>

το δάκρυ μου

Σταλιά σταλιά το δάκρυ μου το μάζωξα για σένα … υπόλοιπη >>>

σκοπιά και ουίσκι

Μεσ τη σκοπιά μου μοναχός με ένα μπουκάλι ουίσκι … υπόλοιπη >>>