Είναι στιγμές

Είναι στιγμές απού πονώ σ’ ολόκληρο το σώμα, είναι … υπόλοιπη >>>

Το μόνο μου παράπονο

Το μόνο μου παράπονο όσο καιρό αγαπώ σε,είναι πως … υπόλοιπη >>>

Ήθελα και να κάτεχα

Ήθελα και να κάτεχα με ήντα καρδιά θα μπαίνει,σε … υπόλοιπη >>>

Να μη θαρείς

Να μη θαρείς πως σ’αγαπώ και τύχει και ξεγνοιάσεις,το … υπόλοιπη >>>

Αν ήξερες

Αν ήξερες αγάπη μου πόσο πονεί η καρδιά μου,άρρωστη … υπόλοιπη >>>

Σαν βρέξει

Σαν βρέξει βγες για να βραχείς στο Θεό έχω … υπόλοιπη >>>

Φίλος μου είσαι

Φίλος μου είσαι και γι αυτο όποιος κι αν … υπόλοιπη >>>

Αγόρασα ένα φορτωτή

Αγόρασα ένα φορτωτή με οροφή κομμένη,για να μπορεί με … υπόλοιπη >>>

Αλλος ψιλοοικονομά

Αλλος ψιλοοικονομά και άλλος δεν έχει μία,και άλλος με … υπόλοιπη >>>