Κλείνω τα μάτια

Κλείνω τα μάτια και θωρώ πάντα το πρόσωπό σου … υπόλοιπη >>>

πάρε το όπλο

πάρε το όπλο ρίξε μουόμως μην αστοχήσειςστάλα από τον … υπόλοιπη >>>

κάθε πρωί

κάθε πρωί το σκέφτομαιπως ίσως θα γυρίσειέτσα την κάνω … υπόλοιπη >>>

εστέρεψαν τα μάθια μου

εστέρεψαν τα μάθια μουκαι δεν θυμούμαι πράμαπου όντε σε … υπόλοιπη >>>

ο αετός

ο αετός οντε πονάφτερούγισμα αλλάζεικαι μ΄ ένα χτύπο στα … υπόλοιπη >>>

Σε καμα ανάμνηση

σε καμα ανάμνηση κι απ του ματιού την άκρη … υπόλοιπη >>>

Το δάκρυ πίσω δεν κυλά

Το δάκρυ πίσω δεν κυλά ποτέ μην μετανοιώσεις καρδιά … υπόλοιπη >>>

Με την δική σου αθιβολή

Με την δική σου αθιβολή πέφτω και κοιμάμαι με … υπόλοιπη >>>

Μια φορά αγάπησα

Μια φορά αγάπησα ακόμα το πληρώνω δεν κάτεχα τον … υπόλοιπη >>>

θέλω φωτογραφία σου

θέλω φωτογραφία σου το σπίτι να στολίσω ένα κομμάτι … υπόλοιπη >>>