Κατηγορίες
Καημός

Η αγάπη σου…

Η αγάπη σου με δίκασεκαι ύπνο δε γνωρίζωκαι στα … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Καημός

Κέρινα φτερά

Μ' ένα ζευγάρι κέρινα φτερά ο έρωτας μαςγκρεμίστηκε και … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Ερωτικές

Είσαι για μένα…

Είσαι για μένα ό,τι η ζωή, όμορφο μου 'χει … υπόλοιπη >>>