τα μαύρα ρούχα

τα μαύρα ρούχα βάνουνεμόνο οι πονεμένοιή οι άνθρωποι που … υπόλοιπη >>>

Τα μαύρα ρούχα

Τα μαύρα ρούχα αγάπη μουαυτοί που τα φορούνε,θα πρέπει … υπόλοιπη >>>

Το μαύρο το πουκάμισο

Το μαύρο το πουκάμισο δεν το φορεί όποιος να … υπόλοιπη >>>

τα μαύρα ρούχα

τα μαύρα ρούχα τα φορώγιατί πονώ για σένακι αν … υπόλοιπη >>>

Ώστε να ζω

Ώστε να ζω θα σ' αγαπώ μ' όλες μου … υπόλοιπη >>>

Τα μάτια σου

τα μάτια σου είναι θάλασσα κι όποιος κι αν … υπόλοιπη >>>

Αγάπα

Αγάπα Κρητική καρδιά και δως της σημασία τότε θα … υπόλοιπη >>>

Τρέμω

Τρέμω μην έρθει το πρωί όνειρο και σε χάσω … υπόλοιπη >>>

Θωρώ σε

Θωρώ σε με τα μάτια μου.. κ αυτό νομίζω … υπόλοιπη >>>

Στην θάλασσα

Στην θάλασσα των αστεριών με βάρκα το φεγγάρι η … υπόλοιπη >>>

Όντε πονείς

Όντε πονείς να μου το λές, το δάκρυ εγώ … υπόλοιπη >>>

Θωρώ σε

Θωρώ σε και λογίζομαι το πόσο μου΄χεις λείψει και … υπόλοιπη >>>