μαύρο καντήλι

Μαύρο καντήλι μαύρο φώς που συμβολίζει πάθος πρέπει να … υπόλοιπη >>>

δότης θα γίνω

Δότης θα γίνω της καρδιάς να μην τη φάει … υπόλοιπη >>>

Ήλιος εσύ

Ηλιος εσύ φεγγάρι εγώ ο γης τ’αλλού κλουθούνε μα … υπόλοιπη >>>

αστέρι με είπες

Αστέρι με είπες μια βραδυά κι ίσως να γίνω … υπόλοιπη >>>

λάθη πικρά

Λάθη πικρά ο θάνατος πολλές φορές που κάνει άλλοι … υπόλοιπη >>>

αν ήσουν η ανατολή

Αν ήσουν η ανατολή δεν θα υπήρχε δύση γιατί … υπόλοιπη >>>

πως του ζηλέυω.

Πως του ζηλεύω του κεριού για την υπομονή του … υπόλοιπη >>>