Πολλά τυχαίνουν στη ζωή

Πολλά τυχαίνουν στη ζωή
άνθρωπος για να μείνεις
μπορείς … υπόλοιπη >>>

Δεν σε αγγίζω όνειρο

Δεν σε αγγίζω όνειρο
όχι πως δεν σε φτάνω… υπόλοιπη >>>

Χαρά μου είναι τις βραδιές

Χαρά μου είναι τις βραδιές
που πάω και πλαγιάζω… υπόλοιπη >>>

Ένα λεπτό χρειάστηκε

Ένα λεπτό χρειάστηκε
απ΄το νου μου να σε σβήσω… υπόλοιπη >>>

Σε κάθε όνειρο παλιό

Σε κάθε όνειρο παλιό
καινούριο πάνω χτίζω
έμαθα έτσι … υπόλοιπη >>>

Το θέλω μοιάζει του μπορώ

Το θέλω μοιάζει του μπορώ
στσ΄ αγάπες απού κάνω… υπόλοιπη >>>