Άγιε Βασίλη ανέ θες

Άγιε Βασίλη ανέ θες
μέσα στα δώρα βάνε
λίγη … υπόλοιπη >>>

Θεέ μου

Θεέ μου μεγαλοδύναμε
ο χρόνος απού μπαίνει
να ΄χει … υπόλοιπη >>>

Τη θλίψη μου εστόλισα

Τη θλίψη μου εστόλισα
κι όχι δεντρό φαντάσου
αι … υπόλοιπη >>>

Κάθε μια μπάλα στο δεντρό

Κάθε μια μπάλα στο δεντρό
κι ενας καημός δικός … υπόλοιπη >>>

Την εδική μου τη ζωή

Την εδική μου τη ζωή
όποιος την πεθυμήσει
να … υπόλοιπη >>>

Παράπονο τα χείλη μου

Παράπονο τα χείλη μου
βγάζουνε κάθε μέρα
που μόνο … υπόλοιπη >>>