Κατηγορίες
Καρδιά

Καρδιά – μυαλό

Με την καρδιά μου το μυαλό εχθροί … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Ερωτικές

Αισθάνομαι ότι αισθάνεσαι

Αισθάνομαι ότι αισθάνεσαι και πιο πολύ ακόμα, … υπόλοιπη >>>