Ανάθεμά τον το στρατό

Ανάθεμά τον το στρατό Και τα χακί τα ρούχα … υπόλοιπη >>>

Δώδεκα μήνες θα ‘ναι πλιό

Δώδεκα μήνες θα ‘ναι μπλιό Αλάργο σου μικρή μου … υπόλοιπη >>>

Στο χακί…

Ήθελα και να δάκρυζες σήμερα που σ’ αφήνω μα … υπόλοιπη >>>