Κατηγορίες
Καημός

Το ίδιο λάθος

Το ίδιο λάθος δύο φορές και με τον ίδιο … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Καημός

Είναι πληγή

Είναι πληγή απού φάρμακο δε βάνεις για να κλείσει … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Καημός

Τα λάθη μου

Τα λάθη μου εβγήκανε και με κατηγορούνε έπρεπε αφού … υπόλοιπη >>>