Όλη η ζωή μου επέρασε

Όλη η ζωή μου επέρασε,
στην αγκαλιά του πόνου,… υπόλοιπη >>>

Λένε πολλοί

Λένε πολλοί πως ο Θεός όπου αγαπά παιδεύει μα … υπόλοιπη >>>

το ίδιο μου το αίμα

Μου 'πες άμα σε άφηναθα 'ταν καλιά για σέναμα … υπόλοιπη >>>

ο πόνος

Να΄χε ο πόνος πρόσωποτουλάχιστον να ξέρωποιος είναι αυτός που … υπόλοιπη >>>

Βάσανα, αγάπη και καημούς

Βάσανα, αγάπη και καημούς,έχω μες στην καρδιά μου,για σε … υπόλοιπη >>>

Ενόμιζα

Ενόμιζα πω ήτανεο έρωτα παιχνίδιμα εκείνος μόνο στεναγμούςκαι βάσανα … υπόλοιπη >>>

Όποιος δεν έχει βάσανα

Όποιος δεν έχει βάσανακαι θέλει ν' αποκτήσεινα μπλέξει με … υπόλοιπη >>>

Βάσανα

Βάσανα, πίκρες και καημούςμου 'φερε ο έρωτάς σου,το μόνο … υπόλοιπη >>>

Σαν τα βουνά τσι θάλασσας

Σαν τα βουνά τσι θάλασσας που είναι βαθειά κρυμμένα … υπόλοιπη >>>

Ο σταυρός

Έχω δικό μου ένα σταυρό χρήση διπλή του κάνω … υπόλοιπη >>>

Με συντροφιά τα βάσανα

Με συντροφια τα βάσανα που μου δώσες θα ζήσω, … υπόλοιπη >>>