..Το μέλλον με φοβίζει

Το παρελθόν μου βάσανα και πίκρες μου θυμίζει, με … υπόλοιπη >>>

Άξια για βάσανα!

Εμένα η μοίρα τις χαρές τις δίδει στάλα στάλα … υπόλοιπη >>>

Η εδική μου η μοίρα

Πάλι χτυπά ‘με αλύπητα η εδική μου η μοίρα, … υπόλοιπη >>>

Μοίραζε μοίρα βάσανα..

Μοίραζε μοίρα βάσανα μα μοίραζε τα ίσα όχι στον … υπόλοιπη >>>

Πως να γελάσω

Πως να γελάσω που η χαρά δεν έρχεται κοντά … υπόλοιπη >>>

Πέτρα σκληρή και άπονη

Πέτρα σκληρή και άπονη ήθελα να σου μοιάζω πόνο … υπόλοιπη >>>

Εγώ καταδικάστηκα

Εγώ καταδικάστηκα στον κόσμο τον απάνω και μόλις βρω … υπόλοιπη >>>

Σε χίλιους μέσα

Σε χίλιους μέσα να κρυφτώ πάλι θα ξεχωρίζω απο … υπόλοιπη >>>

Έχει ο Θεός απού μπορεί

Έχει ο Θεός απού μπορεί γιατί άλλοι δε μπορούνε … υπόλοιπη >>>

Εγώ’μαθα στα βάσανα

Εγώ’μαθα στα βάσανα κι όντε χαρά σιμώσει, λέω πως … υπόλοιπη >>>

Βάσανα

Από τα βάθη της καρδιάς Θε΄μου παρακαλώ σε Για … υπόλοιπη >>>