Του παντρεμένου το φιλί

Του παντρεμένου το φιλίείναι ξεθυμασμένο….όπως το κρύο το φαΐτο … υπόλοιπη >>>

Ήθελα να ‘μουνα ανθός

Ήθελα να 'μουνα ανθόςσ'ωραίο περιβόλι,σήμερα θα 'παιρνα μορφήπου θα … υπόλοιπη >>>

Οσάν τα μάτια μου

Οσάν τα μάτια μου αγαπώ αυτούς που με μισούνεφαντάσου … υπόλοιπη >>>

Το σχοινί

Σέρνεις και σέρνω το σχοινίμα' ναι σχοινί και σπάειμα … υπόλοιπη >>>

Κι αν…

Κι αν σε άλλη δίνει τα φιλιά
και άλλη … υπόλοιπη >>>

Το όνομά μου…

Το όνομα μου μην σκεφτείς στο στόμα σου να … υπόλοιπη >>>

Σε διαγωνισμό ψευτιάς

Σε διαγωνισμό ψευτιάςθα σου φορέσουν στέμμαγιατί έχεις στα χειλάκια … υπόλοιπη >>>

Μόνο ένα λεπτό

Ήθελα μόνο ένα λεπτόνα μπω μες στο μυαλό σουνα … υπόλοιπη >>>

Δεν νοιάζομαι

Δεν νοιάζομαι αγάπη μου πως βάνεις μ’ άλλον βέρα … υπόλοιπη >>>

Μια μάγισσα

Μια μάγισσα εκατό χρονώ Μου διάβασε τη χέρα Και … υπόλοιπη >>>

Άμα με θες…

Άμα με θες μη μου το λες απλά να … υπόλοιπη >>>