ποιος νομίζεις πως είσαι;

Ποιος νομίζεις μάτια μου Πως είσαι ποιος πιστεύεις Και … υπόλοιπη >>>

μ’ αγαπάς

Αν δεν μου πεις πως μ’ αγαπάς Σκοινί θα … υπόλοιπη >>>

Βαγγέλη

Βαγγέλη, μάτια μου γλυκά μη μου μελαγχολείτε θα έρθει … υπόλοιπη >>>

γώ θα ζω στον κόσμο μου

Εγώ θα ζω στον κόσμο μου έτσι μ’αρέσει εμένα … υπόλοιπη >>>

ανε ζηλεύεις

ανε ζηλεύεις τα λεφτά άμε να βρείς λεφτάδες γιατί … υπόλοιπη >>>