Κατηγορίες
Ερωτικές Καρδιά

Συναίσθημα και λογική

Συναίσθημα και λογική,
αντίθετα στη πράξη
μ΄ … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Καημός Καρδιά

Πρόσεξε…

Πρόσεξε να μη σμίξουνε,
τυχαία οι ματιές … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Καρδιά Σεβντάς

Παλιάς αγάπης ο σεβντάς

Παλιάς αγάπης ο σεβντάς
μου χτύπησε τη … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Καημός Καρδιά

Μέσα στο τζάκι τση καρδιάς

Μέσα στο τζάκι τση καρδιάς
μια φλόγα … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Καημός Καρδιά

Δεν ξανακάνω όνειρα

Δεν ξανακάνω όνειρα
όχι γιατί δεν πρέπει… υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Καρδιά

Από το ΚΤΕΟ οι καρδιές

Από το ΚΤΕΟ οι καρδιές
έπρεπε να … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Καρδιά

Έκαμα αγάπες έκαμα

Έκαμα αγάπες έκαμα
και κάνω και πηγαίνει… υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Καρδιά

Άλλο μην αντιστέκεσαι

Άλλο μην αντιστέκεσαι Στα θέλω τση καρδιάς … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Καρδιά

Κλαίνε κι οι δυνατές καρδιές

Κλαίνε κι οι δυνατές καρδιές μα έχουνε … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Καρδιά

Ω τη παντέρμη τη καρδιά

Ω τη παντέρμη τη καρδιά, χτύπους πολλούς … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Καρδιά

και λίγο να‘ ναι πάλι

Ήθελα να’ χα δυο καρδιές και πάλι … υπόλοιπη >>>

Κατηγορίες
Καρδιά

κάτι που να σου μοιάζει

Είναι στιγμές που της καρδιάς ο χτύπος … υπόλοιπη >>>