Συναίσθημα και λογική

Συναίσθημα και λογική,
αντίθετα στη πράξη
μ΄ αποφασίζει η … υπόλοιπη >>>

Πρόσεξε…

Πρόσεξε να μη σμίξουνε,
τυχαία οι ματιές μας
να … υπόλοιπη >>>

Παλιάς αγάπης ο σεβντάς

Παλιάς αγάπης ο σεβντάς
μου χτύπησε τη πόρτα,
μα … υπόλοιπη >>>

Μέσα στο τζάκι τση καρδιάς

Μέσα στο τζάκι τση καρδιάς
μια φλόγα τρεμοσβήνει
γιατί … υπόλοιπη >>>

Δεν ξανακάνω όνειρα

Δεν ξανακάνω όνειρα
όχι γιατί δεν πρέπει
μα έχει … υπόλοιπη >>>

Από το ΚΤΕΟ οι καρδιές

Από το ΚΤΕΟ οι καρδιές
έπρεπε να περνούνε
κι … υπόλοιπη >>>

Έκαμα αγάπες έκαμα

Έκαμα αγάπες έκαμα
και κάνω και πηγαίνει
μα στην … υπόλοιπη >>>

Άλλο μην αντιστέκεσαι

Άλλο μην αντιστέκεσαι Στα θέλω τση καρδιάς σου Άσε … υπόλοιπη >>>

Ω τη παντέρμη τη καρδιά

Ω τη παντέρμη τη καρδιά, χτύπους πολλούς που κάνει … υπόλοιπη >>>

και λίγο να‘ ναι πάλι

Ήθελα να’ χα δυο καρδιές και πάλι να’ χα … υπόλοιπη >>>

κάτι που να σου μοιάζει

Είναι στιγμές που της καρδιάς ο χτύπος μου αλλάζει … υπόλοιπη >>>