Άντρας

Άντρας θα πει λόγο τιμής άντρας θα πει μια … υπόλοιπη >>>

Όταν πονάει ο αετός

Όταν πονάει ο αετός πάλι ψηλά πετάει τον πόνο … υπόλοιπη >>>

Για μερακλήδες χάνομαι

Για μερακλήδες χάνομαι για λεβεντιές πεθαίνω κι αν πεις … υπόλοιπη >>>

Δώρο τη δίνει ο Θεός

Δώρο τη δίνει ο Θεός στο μερακλή τη χάρη … υπόλοιπη >>>

Στη φάρα που χει οπλαρχηγούς

Στη φάρα που χει οπλαρχηγούς και καπετάνιους βγάλει ανήκω … υπόλοιπη >>>

Η λεβεντιά και η πρεπιά

Η λεβεντιά και η πρεπιά στην Κρήτη δεν πουλιέται, … υπόλοιπη >>>

Μαύρο γεράκι μ’ έμαθε

Μαύρο γεράκι μ’ έμαθε ν’ανοίγω τα φτερά μου, κι … υπόλοιπη >>>

Μ’αρέσει να πετώ ψηλά

Μ’αρέσει να πετώ ψηλά για να μην κάνω χάρη … υπόλοιπη >>>

Χορεύεις

Χορεύεις και πατείς στη γη και το καταλαβαίνει πως … υπόλοιπη >>>

Τον Χάρο ταπεινώνουνε

Τον Χάρο ταπεινώνουνε οι Άντρες σαν θα σβήσουν γιατί … υπόλοιπη >>>