Επιτάφιος

Αφού εκείνη που αγαπώ φρόντισες να τη χάσω, πως … υπόλοιπη >>>

Τσ’αγάπης ο βαρύς σταυρός

Τσ’αγάπης ο βαρύς σταυρός στην πλάτη ακλουθά μου και … υπόλοιπη >>>

στο μυαλό μια σκέψη σου

στο μυαλό μια σκέψη σου στεφάνι με αγκάθια απου … υπόλοιπη >>>

Στον εδικό μου Γολγοθά

Στον εδικό μου Γολγοθά εσύ ‘σαι ο σταυρός μου … υπόλοιπη >>>

Στον εδικό μου Γολγοθά

Στον εδικό μου Γολγοθά εσύ ‘σαι ο σταυρός μου … υπόλοιπη >>>

Στον εδικό μου Γολγοθά

Στον εδικό μου Γολγοθά εσύ ‘σαι ο σταυρός μου … υπόλοιπη >>>

πάνω στον επιτάφιο

πάνω στον επιτάφιο θώρουνα την καρδιά μου και στο … υπόλοιπη >>>

Το θείο φως τσ’ανάστασης

Το θείο φως τσ’ανάστασης νά’χεις για συντροφιά σου,κι αγγέλοι … υπόλοιπη >>>

Όταν το φως τσ’ανάστασης

Όταν το φως τσ’ανάστασης ανάψει το κερί σου,κάθε ακτίνα … υπόλοιπη >>>

Το άγιο φως τσ’ανάστασης

Το άγιο φως τσ’ανάστασης που θα βαστάς στο χέρι,την … υπόλοιπη >>>

Χριστός Ανέστη…

Χριστός Ανέστη μου πανε Θέ μου κι αναρωτιέμαι αν … υπόλοιπη >>>