Με τη σιωπή

Με τη σιωπή φεγγάρι μου απάντησες στις λέξεις, που … υπόλοιπη >>>

Το γέλιο σου

Πάντα λέω το γέλιο σου αξίζει  με χρυσάφι  γιατί … υπόλοιπη >>>

Πάντα

Πάντα η σκέψη διαφοράαπό την πράξη έχεικι όποιος μπλεχτεί … υπόλοιπη >>>

Τα πάντα

Τα πάντα τα παράτησασεβντά να σε παλεύωκι ένα λεπτό … υπόλοιπη >>>

Εμπήκα πάλι

Εμπήκα πάλι στου σεβντάτα πάθη τα μεγάλακαι είναι αφορμή … υπόλοιπη >>>

Πόνος σεβντάς

Εχάρισά σου την καρδιάμήπως ο πόνος φύγει,μα ο πόνος … υπόλοιπη >>>

Μη μου μιλήτε

Μη μου μιλήτε για σεβντάκαλλιά 'χω να μου λείπειδεν … υπόλοιπη >>>

Πρώτη βραδιά

Πρώτη βραδιά που χώρια σουκοιμάμαι μοναξιά μουφταίει γιατί ετρύπωσεσεβντάς … υπόλοιπη >>>

Το όνειρό μου δε χωρεί

Το όνειρό μου δε χωρεί στσ' αγκάλες του δικού … υπόλοιπη >>>

Τα μαύρα ρούχα του σεβντά

Τα μαύρα ρούχα του σεβντάείναι βαρύ γομάριμα ΄σαι αφορμή … υπόλοιπη >>>

Υποταγή εδήλωσα

Υποταγή εδήλωσα φως μου φως έρωτά σου και παραδίδω … υπόλοιπη >>>