ΦΙΛΟΣ

Φίλος σου είμαι κι άνε θες έλα να δοκιμάσεις … υπόλοιπη >>>

Το κόσκινο της φιλίας

Επέρασα από κόσκινο όσους θαρούσα φίλους, μα τάξε πώς … υπόλοιπη >>>

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Δε θέλω όλοι να μ΄αγαπούν λίγοι να μ΄εκτιμούνε και … υπόλοιπη >>>

Αληθινή Φιλία

Όλα σβήνουν και χάνονται στου κόσμου την πορεία μα … υπόλοιπη >>>

Μυστικά

Τα μυστικά σε φίλο σου ποτέ μην φανερώσεις… Φίλος … υπόλοιπη >>>

Κάνε ένα φίλο κρητικό

Κάνε ένα φίλο κρητικό και άμα σε συμπαθήσει τότε … υπόλοιπη >>>