Την ώρα που χαμογελάς

Την ώρα που χαμογελάς
και μοιάζεις του άσπρου κρίνου… υπόλοιπη >>>

Χρόνε αντρίκια να φερθείς

Χρόνε αντρίκια να φερθείς
κι υπόσχεση να στέσεις,
πως … υπόλοιπη >>>

Ποτέ μου δεν εζήτησα

Ποτέ μου δεν εζήτησα
δώρο που να κοστίζει
του … υπόλοιπη >>>

Χρόνε παλιέ τελείωνε

Χρόνε παλιέ τελείωνε
άντε καλοστραθιά σου
τη κρίση πάρε … υπόλοιπη >>>

Χριστέ μου…

Χριστέ μου όταν θα γεννηθείς
κάνε αυτό το έτος… υπόλοιπη >>>

Άγιε Βασίλη μη ξεχνάς

Άγιε Βασίλη μη ξεχνάς
στη μακρινή σου στράτα
όπου … υπόλοιπη >>>

Άγιε Βασίλη να κρατάς

Τρόπους αξιοπρέπεια
φιλότιμο για δώρα
Άγιε Βασίλη να κρατάς… υπόλοιπη >>>

Άγιε Βασίλη ανέ θες

Άγιε Βασίλη ανέ θες
μέσα στα δώρα βάνε
λίγη … υπόλοιπη >>>

Θεέ μου

Θεέ μου μεγαλοδύναμε
ο χρόνος απού μπαίνει
να ΄χει … υπόλοιπη >>>

Δυο τρία δευτερόλεπτα

Δυο τρία δευτερόλεπτα προτού να φύγει ο χρόνος λίγο … υπόλοιπη >>>