μονάχα μία λέξη

Αν είναι για σένα ο χωρισμός μονάχα μία λέξη … υπόλοιπη >>>

Μισώ τονε τον χωρισμό

Μισώ τονε τον χωρισμό μα δεν τον καταριούμαι γιατί … υπόλοιπη >>>

Ενόμιζες

Ενόμιζες πως δύναμη να σ' αρνηθώ δεν έχω μα … υπόλοιπη >>>

ο ναυαγός του χωρισμού

Στη θάλασσα ο ναυαγός βρίσκει και μια σανίδα μα … υπόλοιπη >>>

Ο ναυαγός

Ο ναυαγός στη θάλασσα δεν ζει το ίδιο δράμα … υπόλοιπη >>>

ζωγράφισα με πόνο

Του χωρισμού μας τη στιγμή ζωγράφισα με πόνο κι … υπόλοιπη >>>

γύρισε μη μ αφήσεις!

Ζωγράφισα σε ένα χαρτί δικές μας αναμνήσεις κι υπόγραψα … υπόλοιπη >>>

Εσύ το λες ανάμνηση

Εσύ το λες ανάμνηση το τέλος μιας αγάπης μα … υπόλοιπη >>>

Έφυγες μα δεν έφυγα

Έφυγες μα δεν έφυγα πρόδωσες μα θα μείνω κι … υπόλοιπη >>>

Δεν θα ξεχάσω

Δεν θα ξεχάσω ούτε στιγμή τις ώρες μου μαζί … υπόλοιπη >>>