Την ώρα

Την ώρα που χωρίζαμε τον ουρανό κοιτούσα, για να … υπόλοιπη >>>

Έσβησε αέρας το κερί

Έσβησε αέρας το κερί που κράτουνα στη χέρα, κι … υπόλοιπη >>>

Κανένα από τα όνειρα

Κανένα από τα όνειρα που κάνει δεν θα ζήσει, … υπόλοιπη >>>

Ο χωρισμός σου

Ο χωρισμός σου μ’ έφερε στα πρόθυρα της τρέλας, … υπόλοιπη >>>