Χωρίσαμε

Χωρίσαμε και δεν μπορώ εγώ πάλι να κλάψωτι μαντινάδες … υπόλοιπη >>>

Εσύ μου λες

Εσύ μου λες για χωρισμόκι εγώ σου λέω έλαείναι … υπόλοιπη >>>

Αν μετανιώσεις

Αν μετανιώσεις κάποτεπάρε το δρόμο κι έλακαι πες για … υπόλοιπη >>>

Γύρισε πίσω

Γύρισε πίσω δε μπορώκακοσυνιά να πιάσωσε σένα που δεν … υπόλοιπη >>>

Τη πίκρα

Τη πίκρα και το στεναγμόποτέ να μη γνωρίσειςκι αν … υπόλοιπη >>>

Εσύ δεν έχασες πολλά

Εσύ δεν έχασες πολλάγια την ακρίβεια πράμαμα ρώτα εμένα … υπόλοιπη >>>

Έφυγες

Έφυγες δίχως ένα γειακαι έμεινα να παλεύωτην άμμο με … υπόλοιπη >>>

Θυμάσαι

Θυμάσαι που μου έλεγεςφύγε μη σε κουράσωκαι άλλαξες γνώμη … υπόλοιπη >>>

Αφού ποτέ

Αφού ποτέ δεν νοιώσαμετο ίδιο καρδιοχτύπιπως είσαι αυτή που … υπόλοιπη >>>

Ο χωρισμός

Ο χωρισμός το γέλιο μου επήρε από τα χείλη… … υπόλοιπη >>>

Χωρίσαμε

Χωρίσαμε κι ας κάτεχετι σήμαινε για μέναπου τσι 'γραφα … υπόλοιπη >>>

Χωρίσαμε

Χωρίσαμε κι αν εβρεθείνα σ' αγαπήσει άλλοςσίγουρα θα 'ναι … υπόλοιπη >>>