Όλα τα βάρη ο Θεός

Όλα τα βάρη ο Θεός
στους δυνατούς τα δίνει… υπόλοιπη >>>

Δεν είσαι αυτή που γύρευα

Δεν είσαι αυτή που γύρευα
έμοιαζες με τα κείνη… υπόλοιπη >>>

Άχι πως δεν εκάτεχα

Άχι πως δεν εκάτεχα
πως είναι οι μεθυσμένοι
ήντα … υπόλοιπη >>>

Πίνω του κόσμου τα πιοτά

Πίνω του κόσμου τα πιοτά
για να ξεχάσω εκείνη… υπόλοιπη >>>

Όταν μεθύσεις με κρασί

Όταν μεθύσεις με κρασί
αυτό δεν είναι μέθη
εμέθυσα … υπόλοιπη >>>

Δεν μ΄ αγαπάς ως σ΄ αγαπώ

Δεν μ΄ αγαπάς ως σ΄ αγαπώ
δεν έχουμε ίδιο … υπόλοιπη >>>

Άδοξο τέλος

Άδοξο τέλος έκαμε
κερά μου ο σεβντάς μας
κι … υπόλοιπη >>>

Επήρα πάλι τα στενά

Επήρα πάλι τα στενά
στράτες και μονοπάτια
σαν το … υπόλοιπη >>>

Σαν την αγάπη που έχασα

Σαν την αγάπη που έχασα
όποιος θα χάσει μόνο… υπόλοιπη >>>

Επήρα πάλι τα στενά

Επήρα πάλι τα στενά
σαν το φτωχό ζητιάνο
να … υπόλοιπη >>>

Έρωτας ισοβίτης

Να ΄μουνα μες τσ΄ αγάπη σου
το σπήλιο σταλαχτίτης… υπόλοιπη >>>

Πες μου που βρίσκεις τη φωνή

Πες μου που βρίσκεις τη φωνή
και μου φωνάζεις … υπόλοιπη >>>