Παράπονο

Το κάθε μου παράπονο με μαντινάδα λεω, να φαίνεται … υπόλοιπη >>>

Hacker θα γίνω…

Hacker θα γίνω της καρδιάς τους κωδικούς να σπάσω … υπόλοιπη >>>

Tα μάτια δε μπορούνε

Μα κι η καρδιά να σε αρνηθεί τα μάτια … υπόλοιπη >>>

Καρδιά – μυαλό

Με την καρδιά μου το μυαλό εχθροί έχουνε γίνει … υπόλοιπη >>>

Αισθάνομαι ότι αισθάνεσαι

Αισθάνομαι ότι αισθάνεσαι και πιο πολύ ακόμα, γιατί έχουμε … υπόλοιπη >>>